Mentuhotep


Tiden: (Livstid) Okänd.
          (Regeringstid)

Om namnet:

Far:

Mor:

Make:

Son:

Dotter:

Krig:

Viktiga händelser: Regent i Tebe och dynastigrundare. Ej hela Egyptens härskare.

Andra anmärkningar:

Om gravplatsen:

[Åter till första sidan]
Har du några synpunkter, kontakta

[Åter till De andra]

[Åter till Dåtid]

[Tillbaka till Mysjkin]