Horus Wahankh


Tiden: (Livstid) Okänd.
          (Regeringstid)2112 - 2063 f.kr.

Om namnet: Wahankh betyder "stark i livet". Han hette också Sa-Re Intef (=Re Intefs son). Känd som Inyotef II, Intef II.

Far:

Mor:

Make:

Son:

Dotter:

Krig:

Viktiga händelser: Regent i Tebe. Behärskade inte hela Egypten. Han lyckades skjuta fram sin gräns mot kungarna i Herakleopolis till en ny plats: Antaeopolis (det hela Abydos ingår nu i riket). Handelsfördrag mellan nord och syd. Gjorde lokala allianser med tidigare fiender. Lugn och ro utbredde sig i riket.

Andra anmärkningar: Kämpade mot kungarna i Herakleopolis. Under hans regeringstid sägs det att man hade hungersnöd en tid.

Om gravplatsen: Begravd i klippgrav i Dra Abu el-Naga (norr om Tebe).

[Åter till första sidan]
Har du några synpunkter, kontakta

[Åter till De andra]

[Åter till Dåtid]

[Tillbaka till Mysjkin]