Horus Nakjtnebtepnefer


Tiden: (Livstid) Okänd.
          (Regeringstid)2063 - 2055 f.kr.

Om namnet: Nakjtnebtepnefer betyder "vacker och stark förkämpe". Han hette också Sa-Re Intef (=Re Intefs son). Känd som Inyotef III, Intef III. Kallades även Intef den store.

Far:

Mor:

Fru: Iah

Son: Horus Nebhepetre

Dotter:

Krig:

Viktiga händelser: Regent i Tebe. Lyckades behålla vunna territorier. Riket var fortfarande fredligt.

Andra anmärkningar: Distribuerade mat vid hungersnöd i Abydos.

Om gravplatsen: Begravd i klippgrav i Dra Abu el-Naga (norr om Tebe).

[Åter till första sidan]
Har du några synpunkter, kontakta

[Åter till De andra]

[Åter till Dåtid]

[Tillbaka till Mysjkin]