Horus Nebhepetre


Tiden: (Livstid) Okänd.
          (Regeringstid)2055 - 2004 f.kr.

Om namnet: Nebhepetre betyder "herren Re är nöjd". Han hette också Mentuhotep I. I vissa regentlängder kallas han Mentuhotep II pga att man räknar den förste Mentuhotep som en riktig farao över Egypten vilket han rent strikt inte var. Mentuhotep betyder "guden Montu är nöjd". Han är också känd som Mentuhotpe. Han tog sig också Horusnamnet "Horus Sematawy" som betyder enaren av de två länderna.

Far: Föregående farao

Mor: Iah

Fru: Tem, Henhenet (dog i barnsäng), Neferu.

Son: Nästa farao

Dotter:

Krig: Krig mot Herekleopolis. Intog norra Egypten.

Viktiga händelser: Från början regent i Tebe. Lyckades ena hela Egypten. I hans 14 regeringsår inträffar en revolt i Abydos som han låter slå ned i en serie slag. Detta leder i sin tur till hans fullständiga övertagande av hela Egypten. Inträffar i hans 39 regeringsår.

Andra anmärkningar: Expeditioner till söder (Assuan). Ändrade Horus-namn flera gånger under sin regering. Från hans tid har man funnit den första krigskyrkogården - en soldatgrav med 60 kroppar.

Om gravplatsen: Begravd i tempelgrav i Deir el-Bahari (västra Tebe). Utgrävd 1903.

[Åter till första sidan]
Har du några synpunkter, kontakta

[Åter till De andra]

[Åter till Dåtid]

[Tillbaka till Mysjkin]