Horus Sobekkare


Tiden: (Livstid) Okänd.
          (Regeringstid) 1799 - 1795 f.kr.

Om namnet: Sobekkare (=Sobek är Res själ). Heter också Sobekneferu (=skönhet av guden Sobek). Också känd som Nefrusobk. Född som Sobkneferu.

Far: Horus Nymaatre

Mor:

Make: Maakherure (make och bror, son till Horus Nymaatre)

Son:

Döttrar:

Krig:

Viktiga händelser: Efterträdde maken på tronen.

Byggde i Herekleopolis Magna.

Andra anmärkningar: Hon lät färdigställa Nymatrees pyramid Labyrinten. Man tror att hon är den andra kvinnliga faraon. I efterlämnade statyer (som är hårt angripna och förstörda) kan man spåra en märklig blandning av kvinnlig och manlig krona och klädsel.

Om gravplatsen: Hennes grav är inte hittad. Man tror att hon är begravd i Dahshur.

[Åter till första sidan]
Har du några synpunkter, kontakta

[Åter till De andra]

[Åter till Dåtid]

[Tillbaka till Mysjkin]