Thutmose I


Tiden: (Livstid) Okänd.
          (Regeringstid) 1504 - 1492 f.kr.

Om namnet: Födelsenamn: Thutmose (="Född av guden Thot"). Tronnamn: Akheperkare (="Stor är Res själ"). Känd som Thutmosis I (grekiskt namn). Även känd som Djehutymes I.

Far:

Mor: Senisened

Fru: Ahmose, dotter till föregående farao, Amenhotep I, Mutnefret.

Söner: Wadjmose, Amenmose, Thutmose II.

Dotter: Hatschepsut, Nefrubity

Krig: Omfattande militära expeditioner för att säkra Egyptens gränser och utöka dem.

Viktiga händelser: Ökad kontroll över Nubien. Expeditionerna in i Syrien ledde senare till utökade kontakter och handelsvägar.

Hans militära expedition mot södern, Nubien och Kerma, gav dödsstöten till riket Kush. Han fortsatte förbi Karma.

Den militära expeditionen mot Mitanni (förbi Palestina-Syrien) inledde konflikterna med de Mitanniska riket och dess vasaller. Detta skulle komma att avslutas senare av en annan farao. Troligen hade vid denna tid dessa fiender bättre militärteknologi än egyptierna.

Andra anmärkningar: Thutmose var en av föregående faraos generaler. Möjligen samregerade han en tid i slutet av Amenhotep I:s regeringstid.

Om gravplatsen: Man tror att han från början begravdes i Tebe (Kungarnas dal) men hans mumie hittades i mumiegömman i Deir el-Bahari.

[Åter till första sidan]
Har du några synpunkter, kontakta

[Åter till De andra]

[Åter till Dåtid]

[Tillbaka till Mysjkin]