Ramses IV


Tiden: (Livstid)
          (Regeringstid) 1153 - 1147 f.kr.

Om namnet: Födelsenamn: Ramses (="Re har skapat honom"). Tronnamn: Heqamaatre (="Härskare av rättvisa som Re").

Far: Ramses III

Mor: Isis

Fru: Tentopet

Söner:

Döttrar:

Krig:

Viktiga händelser: Expeditioner till gruvorna i Wadi Hamamat, till turkos- och koppargruvorna i Sinai och Timna. Arbetarna i Deir el-Medina fick ännu mindre resurser. Landet började bli fattigt. De höga Amunprästernas inflytande bara ökade. Farao blev svagare.

Andra anmärkningar: Amunprästernas högsta roller började gå i arv. Två familjer hade kontrollen över all administration. Dessa familjer var släkt med översteprästen, Ramessesnakht.

Om gravplatsen: Han begravdes i grav nummer 2 i Kungarnas dal. Hans mumie låg i mumiegömman i Kungarnas dal.

[Åter till första sidan]
Har du några synpunkter, kontakta

[Åter till De andra]

[Åter till Dåtid]

[Tillbaka till Mysjkin]