Knut Eriksson

Född:
Kung: 1167 - 1195/96
Död: 1195 eller 1196
Gift med:
Far: Erik den helige
Barn: Erik Knutson samt tre andra söner
Anm: Knuts första jarl* hette Guttorm. 1174 blev Birger brosa (brosa=den leende) jarl* hos Knut.

Begravd i Varnhems kloster.

Handelsfördrag med Henrik lejonet av Sachsen. Myntning även i Sigtuna (tidigare fanns myntning i Lödöse).

1187 angrips och plundras Sigtuna av pirater (från något område i antingen Finland, Karelen eller Estland). Öland angrips också. Under denna tid byggs många försvarskyrkor med torn (för att befolkningen ska kunna ta skydd).

Tillbaka till regentlängden

*En jarl var rikets högste ämbetsman som löd under kungen.


Har du några synpunkter, kontakta