Sverker den yngre Karlsson

Född:
Kung: 1196 - 1208
Död: 1208
Gift med: en dotter till jarlen Birger Brosa
Far: Karl Sverkersson
Barn: Johan Sverkersson

Tillbaka till regentlängden


Har du några synpunkter, kontakta