Dionysos


Det romerska namnet: Bacchus (också den italiske vinguden Liber)

Släkt och relationer: Son till Zeus och den Tebanska prinsessan Semele.

Egenskaper: Trädens gud. Vinets gud. Fruktbarhetens gud. Manlighetens högsta princip manifesterad i en tjurgestalt. Extasens och hänryckningens gud.

Övriga kommentarer: Räknas inte till de olympiska gudarna. Utan till den chtoniska gudagruppen. Troligen ursprungligen en Trakisk gud. Han var känd i södra grekland redan 1200 f.kr. Drag av fruktbarhetsgud med orgiastisk kult. Kulten utövas av Meneader och Backantinnor. De grips av helig yra (Mania) under sång, murgrönsklädda, stödda på thyrsosstavar vandrar de i bergen och söker efter det offerdjur som ska förkroppsliga guden (helst en bock eller en tjur). Offerdjuret sönderslets och förtärdes. De upptog på detta sätt gudens kraft.

I myten tar Dionysos följe gestalt av bock- och hästgestaltade satyrer, silener samt nymfer.

Om Dionysos födelse säger myten att Zeus syr in sonen i sitt lår. Barnet föds. Hermes för barnet till berget Nysa till nymferna. Uppvuxen här. Primitiv kult i Beotien. I Aten var kulten mer sofistikerad och gav i slutändan produkten: det grekiska dramat. Det fanns många lantliga festivaler där man firar vinskörden som gjordes till Dionysos ära. Måhända var detta Dionysos ursprung?

Vinranken, murgrönan, pantern, lejonet är hans attribut. I handen bär han ofta en bägare - Kantaros - och är stödd på en Thyrsosstav.

[Åter till första sidan]

[Åter till listan över gamla religioner][Tillbaka till Mysjkin]