Suttung

Jätte/jättinna


Far: Gilling
Syskon: Bauge,
Barn: Gunnlöd

Tog skaldemjödet från djärgarna.

Åter till Fornnordiska gudar