Bauge

Jätte/jättinna


Far: Gilling
Syskon: Suttung

Åter till Fornnordiska gudar