Gamla Riket

Tiden: 2686-2181 f.kr (3:e t.o.m. 6:e dynastin)

Viktiga händelser under perioden: Denna period var den då de allra flesta pyramiderna byggdes i Memfis och Sakkara.

Andra anmärkningar: Huvudstaden under denna period var Memfis.

Slutet på det Gamla Riket tycks ha berott på flera faktorer. Dels verkar det som om det föll väldigt lite regn och/eller ett lägre vattenstånd i Nilen. Dels verkar det som om de provinsiella guvernörerna (länsherrar*) fick mera makt pga. att posten gick i arv från far till son. Dessa länsherrar förflyttades till provinserna som de regerade under femte och sjätte dynastin. Tidigare hade de bott i huvudstaden och administrerat respektive län från huvudstaden.

I och med att länsherrarna förflyttades till sina län (med början i femte dynastin) får de tillgång till de skatter (säd och andra matvaror) som annars hade kommit in till centraladministrationen. När länsherrarna själva fick kontrollen över dessa ekonomiska resurser förändrades hela den ekonomiska och sociala strukturen i länen och därmed Egypten.

* Det egyptiska ordet för län är "sepat". Långt senare börjar man använda det grekiska ordet för län: Nomen. Då kallar man dessa länsherrar för Nomarker.

                                                                                                                                                 [Tillbaka till Mysjkin]