Mellersta riket

Tiden: 2055-1650 f.kr (halva elfte dynastin till fjortonde dynastinen)

Viktiga händelser under perioden: Guden Amun började utvecklas från en lokal gud till en allsmäktig kung över alla gudar. Denna utveckling pågick under ca 400 år. Man flyttade huvudstaden till Itjtawy (nära El-Lisht) där man skapar en centraliserad administration. Administrationen är baserad på skrivare från medelklassen. Dessa tjänstemän är mer motiverade och effektiva än de som tappade kontrollen över Gamla riket.

Faijum-området, inte så lång från huvudstaden, gjordes mycket bördigare så att jordbruket utvecklades här. Man grävde ut och breddade en kanal från Nilen som ledde in i en sjö i området.

Byggnationer och hantverk fick en höjdpunkt. Nubien koloniserades och man tog makten över Palestina. Man fortsatte och utökade sina expeditioner till Libyen.

Under denna tid förekom det många tillfällen av medregentskap (sonen som prins får varara medregent med fadern som är farao).

I den egyptiska gravkulten introducerades något nytt, man skapade statyer (shabti) som skulle utföra den dödes göromål när han arbetade åt Osiris. Alltså ett slags tjänare.

Andra anmärkningar: Medelklassens intressen inkluderade under denna tid jakt, fiske och brottningsmatcher. Man var också mycket fascinerande av den exotiska asiatiska kulturen.

I de vanliga människornas gravar så kan man nu finna gravtexer och sarkofagtexter som hjälper även de icke-kungliga till dödsriket. En ny religiös idé börjar ta form - alla människor har en ba (själ) - inte bara kungen. Osiris blir allt viktigare inom dödskulten.

                                                                                                                                                 [Tillbaka till Mysjkin]