Nya Riket

Tiden: 1550 - 1069 f.kr (dynastierna 18, 19 o 20)

Viktiga händelser under perioden:

Faraonerna som befriar landet från Hyksos leder landet till välstånd. I Tebe samlas landets rikedomar och den centrala administrationen. Faraonernas makt är stark under dynasti 18.

Egypten expanderar och man tar kontrollen över Palestina, Fenicien, Syrien under långa perioder. Söderut expanderar man också till 4:e katarakten och till statskassan flyter det in tributer i form av råmaterial och sällsynta varor.

Under denna tid blir både armén (man introducerar hästar och stridsvagnar) och Amuns prästerskap starkare och mäktigare klasser i samhället. Amons tempel i Karnak blir väldigt rikt. Farao lutar sig mot guden Amon som legitimerar farao. I slutet av 18:e dynastin uppträder Akhenaten som gör revolution mot Amon-prästerna och försöker introducera en ny gudadyrkan av solskivan Aton. Detta lyckas bara under hans regeringstid. Amonprästerskapet sätter senare en lojal farao på tronen.

I mitten av 19:e dynastin uppträder en stor farao, Ramses II. Han lät uppföra många och stora byggnadsverk och stärkte Egyptens gränser för ett tag men redan under hans efterföljare blir faraonerna svagare och gränserna är svårare att upprätthålla. Under 20:e dynastin kan man inte längre räkna med tributer. Landet förfaller. Det blir inbördes stridigheter mellan farao och Amons överstepräst. Stora folkförflyttningar gör att Egyptens omgivningar är under angrepp. Till slut angrips även Egypten. Östra gränsen förflyttas till Nilens östra strand. Libyerna börjar anfalla i deltat och samhället upplöses.

Andra anmärkningar: Under Nya Riket regerar 2 kvinnliga farao (Hatschepsut och Twoset).

                                                                                                                                                 [Tillbaka till Mysjkin]