Dynasti 2

Tiden: ca 2890-2686 f.kr

Viktiga händelser under perioden: Egypten fortsatte sin expansion i Nedre Nubien och sin närvaro i norra Sinai och södra Palestina.

Andra anmärkningar: Faraonerna under denna dynasti, precis som dynasti 1, härstammade från staden Thinis och kallades därför de Thiniska dynastierna. Staden Thinis låg något norr om Abydos, nära byn Girga.

                                                                                                                                                 [Tillbaka till Mysjkin]