Dynasti 23

Tiden: 818 - 715 f.kr.

Viktiga händelser under perioden: En libysk prins, Pedibastet, bryter sig ut från den libyska tronföljden i dynasti 22. Han grundar sin egen dynasti, den 23:e, i staden Leontopolis som ligger i centrala deltat. Sönerna Sheshonq IV och Osorkon III regerade efter honom. De olika regenterna i de olika städerna och dynastierna gick samman mot de hotande Nubierna i dynasti 25. Så makten faraonerna utövade var bara nominell och gällde mycket små områden.

Andra anmärkningar: Man regerar i städerna Leontopolis, Herakleopolis, Tanis och Hermopolis. Man regerar också delvis paralellt med dynastierna 22 och 23.

Regentlängd - 23 dynastin - den libyska i Leontopolis

Regentlängd - 23 dynastin - den libyska i Hermopolis

Regentlängd - 23 dynastin - den libyska i Herakleopolis

                                                                                                                                                 [Tillbaka till Mysjkin]