Dynasti 24

Tiden: 727 - 715 f.kr.

Viktiga händelser under perioden: Tillsammans med regenterna i städerna Tanis, Herakleopolis, Hermopolis och Leontopolis försöker regenterna i dynasti 24 stoppa de expanderande Nubierna som börjar tränga in i Tebe. Regenterna förlorar mot Nubierna men de får fortsätta som guvernörer i respektive stad och Nubien tar makten i Tebe.

Andra anmärkningar:

Regentlängd - 24 dynastin - Sais i deltat