Dynasti 26

Tiden: 664 - 525 f.kr.

Viktiga händelser under perioden: Slutet av dynasti 25 går in i dynasti 26 därför att de nubiska faraonerna regerade parallellt med de av de assyriska härskaren tillsatta faraonerna i städerna Saite och Athribis i deltat. Nu var alltså assyrierna i kontroll av Egypten.

Andra anmärkningar: Nekau I var den förste som tillsattes av assyrierna. Sedan följde hans son Psamtik I. Psamtiks uppgift var att kontrollera de rebelliska städerna i deltat och försöka få till stånd ett fördrag med maktcentrat i Tebe. Hans dotter blev adopterad av Amunprästinnan ("gudens hustru). Psamtik skaffade sig militärkraft genom att hyra legoknektar från medelhavsområdet, företrädesvis greker. Landet blev mer stabilt. Ett stort handelsutbyte gjorde att Egypten fick många utländska konsthantverksinfluenser. Trots detta inleddes en kulturell renässans där man kopierade den gamla egyptiska konsten. I dag är det svårt att se skillnad på konsthantverk som tillverkats under denna period jämfört med långt tidigare.

Handelsutbytet möjliggjorde Egypten självständighet. Man blev rikare och självständigare. Psamtik I frigjorde sig från den assyriska överhögheten som just genomgick en kris.

Perserna och Skyterna kom till makten i mellanöstern och Psamtik I blev tvungen att bekämpa dem då de närmade sig Palestina. Sonen Nekau I tog makten i Palestina (se Bibeln, 2:a konungaboken). Nekau I tog hjälp av Ionierna för att skapa en flotta. Han lät bygga en ny kanal i deltat. Psamtik II invaderade Nubien ända till 3:e katarakten. Sonen Wahibre fick kämpa mot Doriska invandrare i Libyen. Han fick också slå ned ett uppror i Assuanfortet. Sedan utbröt inbördeskrig där balansen låg mellan utländska legionärer och de inhemska trupperna. Ahmose II var en segrande general i dessa inbördesstrider.

Staden Naukratis gjordes till en frizon för utländska handelsmän där de fick speciella rättigheter. Under Ahmose II blev medelhavshandeln viktig för egyptierna. I Tebe satt fortfarande en prinsessa från denna dynasti som Amunöversteprästinna ("Gudens hustru"): Ankhesneferibre, dotter till Psamtik II.

Perserna angriper Egypten 525 när Psamtik III regerar. De segrar och Psamtik tas till fånga.

Regentlängd

                                                                                                                                                 

[Tillbaka till Mysjkin]