Horus Ankh-Khau


Tiden: (Livstid) Okänd.
          (Regeringstid) 2287 - 2278 f.kr.

Om namnet: Hette även Merenrenemtyemsaf I (=älskad av Re och beskyddad av Nemty).

Far: Föregående farao

Mor: Ankhnesmerire I .

Fruar:

Son:

Dotter: Ipwet

Krig:

Viktiga händelser: Afrikanska expedioner (Assuans guvernör Harkuf) gjordes under hans regeringstid. Ankh-Khau besökte själv Assuan under sin regeringstid men han dog ung.

Andra anmärkningar: I början medregent med fadern Pepi I.

Om gravplatsen: Begravd i en pyramid i södra Sakkara. Graven funnen och utgrävd 1880.

[Åter till första sidan]
Har du några synpunkter, kontakta

[Åter till De andra]

[Åter till Dåtid]

[Tillbaka till Mysjkin]