Ahmose I


Tiden: (Livstid) Okänd.
          (Regeringstid) 1550 - 1525 f.kr.

Om namnet: Födelsenamn: Ahmose (="Månen är född"). Tronnamn: Nebpehtyre (="Re är herre över styrkan"). Känd som Ahmosis I (grekiskt namn).

Far: Tao II i dynasti 17.

Mor: Ahhotep

Fru: Ahmose Nefertari (också föregående faraos hustru och syster)

Söner: Ahmoses Ankh (ursprungligen tronarvingen), Amenhotep I, Amose-Sipairi, Rahmose

Döttrar: Meryetamun, Satkamose, Siamun

Krig: Belägrade Avarais i flera år. Befriade norra Egypten. Samtidigt slog han ned diverse uppror. Till slut belägrade han det Hyksos-Palestinska fortet i Sharuhen. Till slut angrep han hyksosfästet Heliopolis och besegrade Hyksos. Återerövrade Nubien.

Vid den palestinska kampanjen fortsatte Ahmose vidare mot Eufrat.

Viktiga händelser: Återuppbyggde den centrala administrationen och säkrade gränserna. Han var ung när både fadern och brodern dog därför var hans mor medregent i många år så många av hans tidigare åtgärder kan tillskrivas henne.

Etablerade en ny administration för ledningen av Egypten. Tillsatte en Nubisk vicekung: Djehuti.

Uppror förekom från tidigare Hyksos-allierade. Faraos mor, Ahhotep, slog ned ett av upproren. Upprorsledaren lär ha hetat Teti-En.

För att få internt stöd i Egypten gav han mycket förläningar och ansvar till lokala länsherrar. Han började också en stor byggperiod av tempel hela landet. Gränserna säkrades med militära expeditioner åt alla håll.

Andra anmärkningar: Avaris blev kunglig residensstad från denna period. I ett av Avaris utgrävda palats har man hittat resterna av minoisk mosaik. Detta antyder relationer med den egeiska o grekiska världen. Man tror att det kan ha förekommit giftemål med någon egeisk prinsessa men detta är osäkert.

Han lade en stor vikt vid Amunkulten.

Från Ahmoses gravtempel har man hittat bilder av de första hästarna i Egypten.

Om gravplatsen: Man tror att han från början begravdes i Tebe men hans mumie hittades i mumiegömman i Deir el-Bahari.

[Åter till första sidan]
Har du några synpunkter, kontakta

[Åter till De andra]

[Åter till Dåtid]

[Tillbaka till Mysjkin]