Horemheb


Tiden: (Livstid) Okänd.
          (Regeringstid) 1323 - 1295 f.kr.

Om namnet: Födelsenamn: Horemheb Meryamun (="Horus firar, älskad av Amun"). Tronnamn: Djeserkeperure Setepenre (="Res manifestationer är heliga, utvald av Re").

Far:

Mor:

Fru: Mutnedjmet (föregående Faraos dotter)

Son:

Dotter:

Krig:

Viktiga händelser: Född i Herakleopolis. Från början arméchef under Tutankhamon. Han var general redan under Amenotep III. Under Akhenaton gjorde han riktig karriär och blev överbefälhavare över armén och "ställföreträdare i övre och nedre Egypten".

Horemheb hade troligen Amun-prästernas stöd i sitt övertagande av makten i landet.

Horemheb lade stor energi på att strukturera om makten över landet. Först och främst lät han sig krönas av guden Amun så att han blev legitimerad tronföljare som gudens son. Sedan lät han utse tidigare militärer till nyckelpositioner inom Amun-prästerskapet. På så sätt blev han inte utmanövrerad av något kotteri av präster. Han delade också upp det militära styret av landet till två befälhavare direkt underställda honom själv, en för övre och en för nedre Egypten.

Samtidigt lät han utplåna allt som associerades med Amarna-periden. Tempel-inskriptioner, staden Amarna själv. Han gick även in i gravarna och tog bort föregångarnas namn. Han anger sin regeringstid att ha startat direkt efter Amenhotep III. Av något skäl var detta viktigt för honom att återge.

Landet stabiliserades. Handelsexpeditioner till södern började ånyo. Byråkratin rensades upp. Stränga straff för dem som var korrupta infördes.

Andra anmärkningar: Han utsåg sin bäste vän (Paramese, senare Ramses I) till tronföljare.

Om gravplatsen: Han begravdes i grav 57 i Kungarnas Dal. Graven är plundrad. Mumien är försvunnen.

[Åter till första sidan]
Har du några synpunkter, kontakta

[Åter till De andra]

[Åter till Dåtid]

[Tillbaka till Mysjkin]