Merneptah


Tiden: (Livstid) ca 1350 - 1203 f.kr.
          (Regeringstid) 1213 - 1203 f.kr.

Om namnet: Födelsenamn: Merneptah Hetep Hermat(="Älskad av Ptah, glädjefull är sanningen"). Tronnamn: Baenre Merynetjeru (="Res själ älskad av gudarna")

Far: Ramses II

Mor: Istnofret

Fru: Isisnofret, Takhat

Söner: Seti-Merneptah, Amenmessu, Seti II

Döttrar:

Krig: Revolt i södra Syrien som Merneptah krossade snabbt. Försök till infiltration och invasion i deltat av Libyer. Enligt inskriptioner utplåtande Merneptah Libyerna. Nubien försökte samtidigt göra uppror men Merenptah han med att slå ned detta uppror med det samma.

Det hettitiska folket svalt efter en missväxt. Hettiternas kung sökte faraos stöd med hänvisning till det gamla fredsfördraget med Ramses. Merneptah sände säd och jordbruksprodukter till Hettiterna.

Viktiga händelser: Slog ned flera uppror av vasallfolk.

Andra anmärkningar: Under Merneptahs regeringstid uppförs en stele (sommaren 2007)där man för första gången nämner namnet Israel för folket Israel. "Israel är inte mer. Dess säd är utplånad. Palestina har blivit en änka för Egypten".

Om gravplatsen: Begravd i grav nummer 8 i Kungarnas dal. Mumien låg i en mumiegömma i Kungarnas Dal.

[Åter till första sidan]
Har du några synpunkter, kontakta

[Åter till De andra]

[Åter till Dåtid]

[Tillbaka till Mysjkin]