Setnakht


Tiden: (Livstid)
          (Regeringstid) 1186 - 1184 f.kr.

Om namnet: Födelsenamn: Setnakht Mereramunre (="Seth är segerrik, älskad av Amun-Re"). Tronnamn: Userkaure Setepenre (="Kraftfulla är manifestationerna av Re, utvald av Re").

Far:

Mor:

Fru: Tiy-Merenese

Son: Ramses III

Döttrar:

Krig:

Viktiga händelser: Han är i stort sett bara känd från ett monument som berättar att han besegrat asiatiska inkräktare.

Andra anmärkningar: Inget annat är känt om honom.

Om gravplatsen: Han begravdes i grav nummer 14 (som han tagit från Twoseret) i Kungarnas dal.

[Åter till första sidan]
Har du några synpunkter, kontakta

[Åter till De andra]

[Åter till Dåtid]

[Tillbaka till Mysjkin]