Horus Aha


Tiden: (Livstid) okänd
          (Regeringstid) ungefär 3100 f.kr., antal år vid makten: ca 60 år.

Om namnet: Hor-Aha betyder "Den Kämpande Höken". Han kallades även Men (hans nebti-namn, vilket betyder "Den Etablerade").

Far: Förmodligen föregående farao, Horus Narmer.

Mor: Eventuellt drottning Neithhotep.

Fruar: okänd

Barn: okänd

Krig: Turbulent regeringstid. Många fälttåg till Nubien för att underkuva rebeller.

Viktiga händelser: Det var förmodligen han och hans far, Horus Narmer, som grundade staden Memfis. Memfis låg ungefär 24 kilometer söder om moderna Kairo, och fanns kvar under hela Egyptens historia och blev en av de mest betydelsefulla städerna i forntidens historia. I dag finns ingenting kvar av staden, på platsen ligger i dag byn Mit Rahina.

Andra anmärkningar:

Om gravplatsen: Är begravd i grav b19/15 i Abydos. Utgrävd 1899.

[Åter till första sidan]
Har du några synpunkter, kontakta

[Åter till De andra]

[Åter till Dåtid]

[Tillbaka till Mysjkin]