Horus Wenemmesut


Tiden: (Livstid) Okänd.
          (Regeringstid) 1985 - 1955 f.kr.

Om namnet: Wenemmesut betyder "Han som upprepar födelsen". Heter också Amenemhet I (=Amun är i ledningen), Sehetepibre (=Res hjärta är nöjt).

Far: Senusret (präst).

Mor: Neferet (Nubiska från Elefantine)

Fru: Neferytatenen

Son: Horus Kheperkare (medregent under faderns sista 10 regeringsår)

Dotter: Neferusherit

Krig:För att markera sin kungliga makt förde sin flotta med 20 skepp längs med Nilen för att krossa rebelliska länsherrar, nubier och asiater (i deltat). Militära expeditioner förekom också mot Sinaihalvön och Libyen.

Viktiga händelser: Grundade staden Itjtawy (=den som griper de båda länderna). Vid 2:a Nilkatarakten lät han bygga ett fort (Semna) för att säkra handelsvägar mot Nubien och längre söderut.

Farao ändrade mot slutet av sin regering relationen till Nubien så att han inte längre handlade med utan erövrade området. Detta för att komma över råmaterial såsom guld.

Andra anmärkningar: Återinförde de kungliga pyramidbyggena fast i mindre storlek. Mördad av sin livvakt.

Om gravplatsen: Pyramid vid el-Lisht. Graven utgrävd 1883. Graven ligger nu under vattennivån.

[Åter till första sidan]
Har du några synpunkter, kontakta

[Åter till De andra]

[Åter till Dåtid]

[Tillbaka till Mysjkin]