Horus Kheperkare


Tiden: (Livstid) Okänd.
          (Regeringstid) 1965 - 1920 f.kr.

Om namnet: Kheperkare (=Res själ blir till), Heter också Senuseret I (=mannen som tillhör gudinnan Useret), Senwosret I.

Far: Horus Wenemmesut (medregent med sonen under sina sista 10 regeringsår).

Mor: Neferytatenen

Fru: Nefru

Son: Horus Nebkaure(medregent med fadern under faderns sista 3 regeringsår).

Döttrar: Itekuyet, Nefru-Sobek, Nefru-Ptah och Nenseddjedet

Krig: Han ockuperade största delen av Nubien. Militära expeditioner mot Libyen.

Viktiga händelser: I stället för krig bedrev han diplomatiska förbindelser med Syrien och Palestina.

Han fortsatte faderns verk och byggde flera fort.

Andra anmärkningar: Under hans regeringstid blomstrade den egyptiska kulturen. Arkitektur och konsthantverk nådde höjdpunkter. Bland annat lät han bygga "vita kapellet" i Karnak.

En av de 2 röda granitobelisker han reste i Karnak står fortfarande kvar. Den väger 121 ton, är 20 meter hög och är Egyptens äldsta fortfarande stående obelisk.

Om gravplatsen: Pyramid i el-Lisht. Utgrävd 1883. Ligger numera under vattennivån.

[Åter till första sidan]
Har du några synpunkter, kontakta

[Åter till De andra]

[Åter till Dåtid]

[Tillbaka till Mysjkin]