Horus Nebkaure


Tiden: (Livstid) Okänd.
          (Regeringstid) 1922 - 1878 f.kr.

Om namnet: Nebkaure (=Res själar är gyllene), Heter också Amenemhet II (=Amun är i ledningen).

Far: Horus Kheperkare (medregent med sonen under sina sista 3 regeringsår).

Mor:

Fru:

Son: Horus Khakheperre (medregent med fadern under sina sista 3 regeringsår)

Döttrar:

Krig: Byggde flera fort längs Nilen.

Viktiga händelser: Under hans regeringstid var det ganska fredligt. Han utvidgade kanalen som ledde från Nilen till sjön i Faijum-området och skapade på så sätt ett bördigare landskap för jordbruk och jakt.

Andra anmärkningar: Expedition till Punt. Utväxlade diplomatiska gåvor med Byblos, Levanten och andra ställen i mellanöstern. Man har funnit exempel på silverbägare från det egeiska området och i Byblos har man funnit smycken från Egypten.

Om gravplatsen: Begravd i den vita pyramiden i Dahshur. Unik på så sätt att pyramiden står på en plattform. Funnen och delvis utgrävd 1894.

[Åter till första sidan]
Har du några synpunkter, kontakta

[Åter till De andra]

[Åter till Dåtid]

[Tillbaka till Mysjkin]