Horus Khakaura


Tiden: (Livstid) Okänd.
          (Regeringstid) 1874 - 1855 f.kr.

Om namnet: Khakaura (=Framträder som Res själar). Heter också Senusret III (=mannen som tillhör gudinnan Useret) och Senwosret III.

Far: Horus Khakheperre

Mor:

Fruar: Neferhenut, Mereret, Sithator (syster och dotter till Horus Khakheperre)

Son: Horus Nymaatre

Dotter:

Krig: Flera brutala militära expeditioner till Nubien (år 6, 8, 10, 16 och 19 av hans regeringstid) för att säkra landets södra gräns samt handelsvägarna och tillgången till mineraler. Militära expeditioner mot Syrien-Palestina-området med plundring och vedergällning som avsikt.

Viktiga händelser: Omorganiserade Egyptens inrikes- och utrikespolitik. Han lyckades stoppa länsherrarnas försök att åter tillskansa sig mer makt genom att införa ett nytt system som att dela upp landet i 3 administrativa avdelningar. Dessa leddes av ett råd av äldre tjänstemän som rapporterade direkt till visiren som var underställd farao.

Han utvidgade en gammal kanal i Assuan så att flottan kunde ta sig fram. Han byggde också fort i Semna med tillhörande sädesmagasin för att underhålla stationerade soldater.

De dyrbarheter han anförskaffaade i Nubien åtgick till att bygga ut de egyptiska templen.

Andra anmärkningar: Han var mycket lång (ca 2 meter). Egyptologerna tror att hans statyer är naturtrogna. Han blev känd som den "Höge Senusret". Betraktas fortfarande som den arketypiska egyptiske härskaren.

Långt senare dyrkades han som en gud i Nubien.

Om gravplatsen: Begravd i pyramid i Dahshur. Graven utgrävd 1894.

[Åter till första sidan]
Har du några synpunkter, kontakta

[Åter till De andra]

[Åter till Dåtid]

[Tillbaka till Mysjkin]