Horus Nymaatre


Tiden: (Livstid) Okänd.
          (Regeringstid) 1855 - 1808 f.kr.

Om namnet: Nymaatre (=Tillhör Res rättvisa). Heter också Amenemhet III (=Amun är i ledningen) och Amenemhat III.

Far: Horus Khakaura

Mor: Sebekshedtyneferu

Fruar: Aat, Neferuptah (första drottning, syster och dotter till Horus Khakaura)

Son: Horus Maakherure

Döttrar: Sobkneferu, Neferuptah

Krig:

Viktiga händelser: Han utvecklade också jordbruksområdet Faijum alltmer.

Hans främsta insats var främst de fortsatta gruvexpeditionerna till Sinai (Turkoser) från och med år 2 i sin regeringstid.

Andra anmärkningar: I Kimanfaris lät han bygga ett tempel till krokodilguden Sobeks ära.

Om gravplatsen: Begravd i pyramid i Hawara (kallas för Labyrinten eftersom den hade mångar rum).

[Åter till första sidan]
Har du några synpunkter, kontakta

[Åter till De andra]

[Åter till Dåtid]

[Tillbaka till Mysjkin]