Amenhotep IV


Tiden: (Livstid) Okänd.
          (Regeringstid) 1352 - 1336 f.kr.

Om namnet: Födelsenamn: Amenhotep (="Amun är nöjd"). Tronnamn: Neferkepure (="Res manifestationer är vackra"). Känd som Akhenaten (="Atens tjänare". Tog namnet i sitt femte regerigsår.). Också känd som Amenophis (grekiskt namn).

Far: Amenhotep III.

Mor: Teje

Fru: Beket-Aten (?), Nefertite, Merytaten, Kiya, Mekytaten, Ankhesenpaaten

Son: Thutankhaten (?).

Döttrar: Merytaten, Mekytaten, Ankhesenpaaten, Merytaten-Tasherit (?) m.fl.

Krig: Slog ned ett uppror i Nubien i sitt tolfte regeringsår.

Viktiga händelser: Akhenaten startade en religiös revolution. Han flyttade den religiösa huvudstaden från Tebe till Akhetaten (="Atens horisont") som han lät bygga. Akhetaten heter nu el-Amarna. Han flyttade också den viktiga Amunkultens egendomar till den nya religiösa huvudstaden. Så Amunprästerna som tidigare skött hela den rikedom som Amuns egendom innebar var nu väldigt maktlösa. Däremot påverkades inte den administrativa huvudoren Memfis som skulle fortsätta att ha denna roll fram till Alexander den store.

Han upphöjde guden Aten till den ende guden. Aten var tidigare en mindre aspekt av Re-Harachte, dvs soluppgången. Det egyptiska ordet Itn betyder skiva. Man avbildade Aten som en solskiva med solstrålar som slutade i händer som höll i symbolen Ankh (symbolen för liv). Aten var bara tillgänglig för farao, alltså Akhenaten. Alltså behövdes det inga präster vid ritualerna. På så sätt föll ju en maktfaktor som tidigare kontrollerat en stor del av Egypten. Detta hade nog en stor inverkan på eliten att tempel stängdes. Kanske detta var en grogrund till vad som senare hände när Akhenaten dog.

I slutet av Akhetatens regering så bytte Nefertite sitt kungliga namn till Neferneferuaten samt tillade ett tronnamn Ankhetkheperuaten. Hon hade alltså betydligt mer makt än en vanligt faraos drottning.

I avbildningar från Amarna-periden kan man se att farao och hans huvudgemål (Nefertite) ses som solens barn. Detta motsvarar en gammal Egyptisk skapelsemyt där solgudens barn är Shu (mask. jorden) och Tefnut (feminint himlen).

Andra anmärkningar: Från början liknande han andra faraoner. T.ex. kröntes han i Karnak med de vanliga ritualerna. Man referar ofta till Akhenatens regeringstid som Amarna-perioden.

Man tror att det bara var eliten i samhället som dyrkade Aten tillsammans med farao. Vanliga människor höll sig fortfarande med flera gudar. De vanliga folket kom inte i kontakt med den statliga dyrkan av gudarna annat än vid gudaprocessioner och högtidligheter.

Mot slutet av Akhenatens regeringstid finns det vissa antydningar om att en del personer i makteliten ville återuppta Amun-dyrkan.

Släkt- och personrelationer under Akhenatens tid är mycket oklart beskrivna i källorna:
Akhenatens mor Teje härstammade från egyptisk maktelit men hon var inte kunglig. Hennes far (Juja) och mor (Tuja) var Min-präster från staden Akhmin. Tejes bror Eje var Visir och troligen far till Akhenatens drottning Nefertite. Senare gifte sig Eje med en av Akhenatens döttrar (Ankhesenpaaten, senare kallad Ankhesenamun). Då var Eje farao. Ankhesenpaaten var också gift med Tutanchamon (farao före Eje) och till slut KANSKE även gift med segraren i makstriderna - faraon Horemheb. Horemheb var dock säkerligen gift med Ejes dotter och Nefertites syster - Mutnedjmet.

Akhenaten gifte sig med 3 av sina döttrar. Dottern Mekytaten dog i barnsäng. Barnet överlevde kanske. Detta var i år 12 Akhenatens regerig. De andra två hustru-döttrarna var Merytaten och Akhensepaaten. Strax efter år 12 försvinner Nefertite i källorna. Merytaten blir då första hustru. Merytaten fick dottern Merytaten-Tasherit. Efter Akhenatens död ersätts han ett kort tag av den mystiske Smenkhare som tros ha varit gift med Merytaten.

Om gravplatsen: Ursprungligen begravdes han i Amarna. Graven är helt förstörd och sönderslagen. Kroppen har förmodligen gömts någonstans. En del tror att den gömdes i den kungliga gravplatsen i Tebe.

[Åter till första sidan]
Har du några synpunkter, kontakta

[Åter till De andra]

[Åter till Dåtid]

[Tillbaka till Mysjkin]