Ramses III


Tiden: (Livstid)
          (Regeringstid) 1184 - 1153 f.kr.

Om namnet: Födelsenamn: Ramses Heqaiunu (="Re har skapat honom, härskare av Heliopolis"). Tronnamn: Usermatre Meriamun (="Kraftfull är Res rättvisa, älskad av Amun").

Far: Sethnakht

Mor:

Fru: Isis, Titi (dotter), Tiy

Söner: Khaemwaset, Parahirenemef, Sethirkhopsef, Amenhirkhopshef, Ramses IV, Ramses V, Ramses VI, Pentaweret

Döttrar: Titi

Krig: Ramses slog tillbaks Libyernas invasion av deltat. År 8 av sin regering försvarade han sig mot de angripande sjöfolken i deltat. Ramses hade stärkt garnisonen i Palestina så att han var beredd på deras angrepp. Sjöfolken slogs tillbaka av de egyptiska trupperna. Sjöfolken fick stanna där de etablerat sig (Syrien-Palestina, Cypern, Ugarit, Silicien, Tarsus och Hettitien). Sjöfolken kunde aldrig tränga in i Egyptien.

Viktiga händelser: Denna period är den stora förändringens tid i mellanöstern. Stora folkförflyttningar och invasioner sker. Mykene faller. Det mytiska Troja ska ha fallit då också. Sjöfolken angriper Egypten och andra länder i området. Libyerna invaderar västra Nildeltat.

Ramses utför omfattande byggnationer, t.ex. dödstemplet i Medina Habu. Expeditioner till Punt (bl.a. för att hämta koppar). Han byggde också ut staden Piramesses.

Administrationen hade börjat bli korrupt igen. Ramses försökte rätta till detta. Men det lyckades inte så bra.

Ramses donerade mycket mark till de olika templen. I slutet av hans regering ägdes en tredjedel av Egyptens odlingsbara jord av olika tempel och den största delen av all denna mark ägdes av Amuns tempel i Tebe. Följden av detta blev att makt- och ägobalansen mellan prästerskapen/templen och farao/staten blev ojämn. Staten tappade totalt kontrollen över statsfinanserna och resultatet blev ekonomisk kris. Sädespriserna gick upp och staten hade själv inte råd att betala alla byggnadsarbetarna deras dagliga ransoner. Detta ledde till att år 29 av Ramses regering kom den första dokumenterade organiserade strejken i världshistorien.

Detta och de samtidiga räderna in i Egyptiskt territorium av Libyska nomader skapade instabilitet och osäkerhet i landet.

Andra anmärkningar: Den sista stora faraon på Egyptens tron. En av Ramses fruar, Tiy, tillsammans med många hovfunktionärer konspirerade för att mörda Ramses. Planen var att Tiys son, Pentaweret, skulle ta makten i landet. Man känner till detta eftersom sonen Ramses IV åtalade alla inblandade i haremsintrigen inför domstol.

Om gravplatsen: Han begravdes i grav nummer 11 i Kungarnas dal. Hans mumie låg i mumiegömman i Kungarnas dal.

[Åter till första sidan]
Har du några synpunkter, kontakta

[Åter till De andra]

[Åter till Dåtid]

[Tillbaka till Mysjkin]